ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรหมบุรียินดีต้อนรับค่ะ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรหมบุรียินดีต้อนรับค่ะ

กิจกรรมประกวดเล่านิทาน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรหมบุรีจัดกิจกรรมประกวดเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน
โดยมี นายปัญญา  สังข์ทิพพย์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรหมบุรี เป็นประธานและเป็นวิทยากรสาธิตการเล่านิทานให้กับเยาวชนและผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน  132 คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรหมบุรี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
 ตามโครงการแบ่งปันกันอ่านเติมปัญญาให้ชุมชนโดยจัดเป็นโครงการ
ต่อเนื่องตลอดปีตามนโยบายส่งเสริมการอ่าน

การบริการ

ประวัติห้องสมุด


ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอพรหมบุรี